Údržba zeleně pro veřejný sektor

 
Naše firma nabízí obcím a městským částem údržbu veřejné zeleně. A to jak na bázi jednorázové zakázky, tak i dlouhodobé spolupráce. Naše činnost například zahrnuje: sekání kolem silnic, krajnic a cest, sekání veřejných prostranství, renovace parkové zeleně a zakládaní nových parků, údržba živých plotů, návrhy, realizace a údržba zeleně kolem obecních objektů, vyřezávání křovin, výsadba i kácení stromů (rizikové kácení) včetně kácení z plošiny.
 

Údržba zeleně pro soukromý a firemní sektor

 
Vlastnictví či užívání zeleně vyžaduje také péči o ni. Nejde jen o estetický efekt, ale při zanedbání povinností se můžete dostat až do rozporu s právním řádem. Proto se snažíme zeleň nejen budovat a obnovovat, ale také udržovat. Jsme schopni plnit jednorázové požadavky soukromých osob, tak i dlouhodobě a pravidelně pečovat o firemí pozemky; v naší správě je také několik fotbalových hřišť.
 
Péče o trávníky a jiné zatravněné plochy
Založení, čištění, sekání, hnojení, provzdušňování, odplevelení.
Správná péče o stromy
Výsadba, hnojení, prořezávání, obrana proti škůdcům, omlazování, kácení, rizikové kácení.
Další důležité součásti údržby zeleně
Péče o keře, správné pěstování živého plotu, zajištění vhodného zavlažování.
 
Výše uvedený seznam představuje pouze příklad toho, jak je třeba o zeleň pečovat. Většinu úkonů je vhodné provádět odborně a s použítím příslušných technických pomůcek. Na dodržení odborné stránky záleží následný stav a zdraví zeleně. Taktéž při výběru substrátů, rostlin nebo chemických přípravků je zapotřebí mít znalosti a zkušenosti, protože spoléhat pouze na doporučení prodejců může vést k velmi nepříjemným následkům.